MIRE SE VINI NE TEKNONET

Kompania e riparimit dhe montimit të ngrohjes dhe kondicionimit

Ne u ofrojmë klientëve një garanci 10-vjeçare të instalimit kryesor në industri dhe një garanci dy vjeçare shërbimi dhe riparimi. Me shumicën e kompanive, ju do të merrni një garanci standarde nga prodhuesit për instalimet dhe një garanci njëvjeçare për punën e shërbimit dhe riparimit.

Ne besojmë se garancitë tona na dallojnë nga konkurrentët tanë dhe tregojnë përkushtimin tonë për punë dhe shërbim cilësor.

Çfarë bëjmë ne

Ngrohje > Ftohje > Ventilim

– Sisteme kondicionimi Split, Multisplit
– Sisteme kondicionimi Qendrore
– Sisteme kondicionimi VRF
– Sisteme kondicionimi Chiller
– Pompe nxehtesie
– Kaldaje dhe Raditor
– Ngrohje nga dyshemeja
– Rooftop dhe AHU
– Sisteme Aspirimi
– Rikuperator per trajtimin e ajrit
– Pastrues ajri dhe Delageshtues

Dhome Teknike

– Prodhim i ujit te ngrohte sanitar
– Bolitor 80ltr deri ne 2500 ltr
– Panele diellore
– Pompe nxehtesie
– Kaldaje gas/elektrike
– Grupi i pompave te ujit
– Trajtim dhe filtrim i ujit

Impjante Hidraulike

– Rrjeti i shkarkimeve te ujrave te ndotura
– Rrjeti i shkarkimeve te ujrave te bardha
– Rrjeti i furnizimit me uje
– Kaseta dhe grupe Inkaso
– Rrjeti i aspirimit te tualeteve
– Sistemi i kullimit te ujrave te shiut
– Sistem i vaditjes
– Trajtim dhe filtrim i ujit

MKZ

– Sistem i mbrojtjes kunder zjarrit me splinker
– Sistem i mbrojtjes kunder zjarrit me kasete
– Tubacione dhe rakorderi
– Grupi i pompave MKZ
– Sistemi i Sinjalistikes
– Plani i evakuimit

Speciale

– Ngrohje e pishines
– Sistem kondicionimi per Marine
– Sistem kondicionimi per Rulot
– Dizifektim ambjenti sanitar
– Sistem kondicionimi per Server room

Ne jemi ketu, kurdo qe keni nevoje per sherbimet tona, ne pronen tuaj te banimit apo komeciale.

RESIDENTIAL A/C

Ekspert i besuar rezidencial
Sherbim hidraulik dhe riparim

COMMERCIAL A/C

Trusted expert residential
plumbing & repair.

SERVICE & REPAIR

Preventative maintenance and
routine care.